Ondersteuning verdeling werkzaamheden op zaterdag

Helaas is er nog geen nieuwe TPC. Vorig seizoen heeft een klein ploegje dan ook geprobeerd om, zo goed en zo kwaad als het ging, de zaak draaiende te houden. Ondergetekende is op dit moment de enige gedelegeerde vanuit het bestuur naar de (feitelijk niet bestaande) TPC. Deze situatie is onwenselijk, niet alleen omdat die kleine kern vorig seizoen vrijwel iedere zaterdag aanwezig moest zijn. Vandaar deze (herhaalde) oproep om ons te versterken. Meld u aan wanneer u enkele zaterdagen mee wilt helpen bij het reilen en zeilen van de TPC.

 

namens het bestuur,

Wim van den Groenendaal.