Agenda commissies

Datum Tijd Activiteiten Informatie
14-3   Tuinkrant Deadline kopij 1e tuinkrant
Maart   Spoelpunt in waterleiding op Noppeslandje 10 minuten openzetten Jaarlijks door onderhoudscommissie
9-3   Planten plein clubhuis Sprinklr Planten: levering planten voor plein clubhuis
???  

Overleg bestuur-commissies

Overleg bestuur met clubhuis-, inkoop- en kascontrole-commissie
???   Overleg bestuur-commissies Overleg bestuur met NT, bouw- en taxatie- en onderhoudscommissie
1-4 9.30-12.00 Algemeen werk Eerste werkbeurt TPC
1-4 10.30 Kastelling clubhuis, TPC, bestuur  
25-4   Tuinkrant Deadline kopij 2e tuinkrant
6-5 10.30 Kastelling clubhuis, TPC, bestuur  
7-5   Schouw deel 3 1e controleronde  door schouwcommissie
14-5   Schouw deel 2 1e controleronde  door schouwcommissie
21-5   Schouw deel 3 1e controleronde  door schouwcommissie
?-5  

Schouw

1e controleronde  door bouw- en taxatiecommissie
1-6   Schouw Resultaten controle schouwronden naar bestuur
3-6 10.30 Kastelling clubhuis, TPC, bestuur  
3-6 13.00-15.00 Algemene Ledenvergadering 12.30 inloop
10-6   Voorjaarsfeest Voor tuinders en externe bezoekers
13-6   Tuinkrant Deadline kopij 3e tuinkrant
25-6 14.00 Informatiebijeenkomst  Informatiebijeenkomst voor nieuwe tuinders. Door bestuur en commissies. In clubhuis of op terras
1-7 t/m 31-7   Schouw 2e controleronde schouw- en bouw- en taxatiecommissie
1-7 10.30 Kastelling clubhuis, TPC, bestuur  
1-8   Schouw Resultaten controleronden schouw naar bestuur
1-8   Tuinkrant Deadline kopij 4e tuinkrant
5-8 10.30 Kastelling clubhuis, TPC, bestuur  
1-9 t/m 15-10  

Riet verwijderen

Riet verwijderen uit ringsloten en scheg (tuinders en TPC)
2-9 10.30 Kastelling clubhuis, TPC, bestuur  
3-9 ??? Oogst- en rommelmarkt Voor tuinders en externe bezoekers
12-9   Tuinkrant Deadline kopij 5e tuinkrant
30-9 10.30 Kastelling clubhuis, TPC, bestuur  
?-9  

Onderhoud riool en rioolpompen

Onderhoud riolen door firma Kraggeburg en firma VD rioolgegevens voor onderhoud rioolpompen
1-10   Deadline begrotingen Voor 1-10 begrotingen van commissies, werkgroepen, etc. naar bestuur
15-10   Schouw Schouw buitensloten door Hoogheemraadschap
?-10   Overleg bestuur – commissies  
?-10   Controle brandblussers Controle brandblussers door Ansul brandbeveiliging
?-10   Controle CV Controle CV door firma van Grieken
1-10 t/m 14-11  

Baggeren

Baggeren binnensloten door tuinders
15-11   Schouw Schouw binnensloten
25-11 13.00-15.00 ALV 12.30 inloop