Natuurlijk Tuinieren 

Natuurlijk tuinieren, dat is tuinieren met de natuur. Dat is zorgen voor biodiversiteit, zoveel mogelijk plantensoorten bij en door elkaar, waardoor een natuurlijk evenwicht ontstaat en bestrijding van ziekten en plagen niet nodig is. Ook het zorgen voor nestel- en schuilplaatsen voor dieren hoort erbij, evenals dingen laten: snoeihout niet weghalen maar hergebruiken of vanzelf laten vergaan en gefaseerd maaien.

Kortom, Natuurlijk Tuinieren is onder andere:

 • Verfraaien en vergroenen 
 • Genieten van de seizoenen 
 • Meewerken met de natuur   
 • Composteren en hergebruiken  
 • Zorgen voor de bodem  
 • Kiezen voor variatie 
 • Ruimte maken voor dieren  

Waarom Natuurlijk Tuinieren op Tuinpark Buikslotermeer

De werkgroep Natuurlijk Tuinieren (NT) van Tuinpark Buikslotermeer is in 2013 opgericht.

Wij volkstuinders tuinieren allemaal voor ons plezier. Omdat we van planten houden. En ook van vlinders, salamanders, kikkers, vogels en paddenstoelen. Omdat we het lekker vinden om in de aarde te wroeten of onze eigen groenten te verbouwen. Omdat we van klussen houden en graag de handen uit de mouwen steken. 

Wie vlinders wil, moet rupsen laten leven.

Het zou jammer zijn als we voor ons plezier een tuin hebben en toch schade toebrengen aan de natuur, aan dieren, bodem en water. Daarom willen wij geen chemische, giftige bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ze verontreinigen de bodem, soms tientallen jaren lang. Het gevolg is dat nuttige bodemdiertjes, die de grond open houden en bladafval verteren, doodgaan. Een dode bodem is weer slecht voor de planten die er op groeien. Een ander gevolg is, dat vogels en egels doodgaan, omdat zij vergiftigde slakken, wormen en insecten eten. Zo werkt de voedselketen.

Compost is meestal genoeg

Kunstmest gebruiken we niet bij natuurlijk tuinieren omdat het slecht opgenomen wordt door planten. Meestal spoelen de meststoffen weg naar grond- en slootwater waar ze zorgen voor overbemesting en kroos. Het gevolg is: veel algen die alle zuurstof verbruiken zodat vissen en ander waterleven doodgaan.

Meestal heb je geen mest nodig. Compost is een goede bodemverbeteraar. Wil je toch bijmesten, dan is organische mest beter. Je hebt maar weinig nodig.

Hoogste kwalificatie: 4 stippen voor Tuinpark Buikslotermeer!

Op 25 september 2021 heeft de AVVN de herkeuring voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgevoerd op Tuinpark Buikslotermeer. Hierbij heeft het tuinpark maar liefst 11 procentpunten meer gescoord dan bij de eerste toekenning van het keurmerk in 2016. Dat betekent een vierde stip op het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Een keurmerk dat de komende 4 jaar mag worden gevoerd. 
Overigens kreeg Tuinpark Buikslotermeer op 28 mei 2016 als eerste tuinpark in Amsterdam-Noord het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (NT) met 3 stippen.

Op 16 april 2022 is de vierder stip officieel overhandigd aan Natuurlijk Tuinieren door Ruud Grondel, voorzitter van de AVVN. Dit heuglijke feit is uiteraard met met tuinders en genodigden gevierd.

Met deze toekenning is aangetoond dat Tuinpark Buikslotermeer door het natuurlijk beheren van het algemeen groen een belangrijke biotoop is voor allerlei dieren en planten. Op en rond het tuinpark leven de ijsvogel, de ringslang, de meervleermuis, de noordse woelmuis, de vos, de ransuil, de bijenorchis en daarmee vormt dit tuinpark een waardevolle overgangszone tussen de stad en natuurgebied Waterland. Bovendien is het een aantrekkelijk wandelpark voor buurtbewoners en andere wandelaars, want er is veel te zien.

Het tuinpark is bijzonder trots op het behaalde resultaat, dat met name het gevolg is van de goede samenwerking tussen de werkgroep Natuurlijk Tuinieren, de Tuinparkcommissie en de tuinders, die samen het groen van de openbare delen van ons tuinpark verzorgen en onderhouden. De manier waarop zij hun enthousiasme voor het natuurlijk tuinieren uitdragen en overdragen aan elkaar tijdens de werkbeurten is de keurmeester niet ontgaan en heeft veel extra punten opgeleverd.

Activiteiten in 2022

De activiteiten worden georganiseerd in het tuinseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober.

 • Elke zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur begeleiden we de tuinders bij de algemeen werk beurten in samenwerking met de TPC.
 • Elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur zijn in en rondom de natuurlijk tuinieren ruimte werkgroepleden aanwezig om samen met tuinders, buurtbewoners of anderen, jong en oud, aan leuke en nuttige natuuractiviteiten te werken. 

Dit jaar gaan we onder andere:

 • Een vogelhuisje of insectenhotel bouwen. 
 • Zaaien en planten opkweken in de kweekhoek.
 • Bouwen met natuurlijke materialen. 
 • Windmolentjes maken. 
 • Onze speurtocht weer activeren.
 • Inventariseren van onder andere planten en insecten op ons tuinpark.
 • De plantenruildag organiseren in mei.
 • Een excursie maken naar een ander tuinpark of een ander natuurproject.
 • Schilderen of tekenen in de natuur. 

Kom eens langs op de zaterdagmiddag!
Iedere tuinder van Tuinpark Buikslotermeer kan zich aansluiten bij de NT-initiatieven.
Binnen het algemeen werk worden bijzondere NT-werkzaamheden uitgevoerd. Wie meer wil doen kan deelnemen aan het zaterdagmiddagprogramma. 

Heb je ideeën of wensen?

Tuinders die ideeën of wensen hebben voor speciale NT-activiteiten, excursies en /of workshops kunnen dit opgeven bij Els Knipscheer. Kom langs op de zaterdagmiddag of mail naar: werkgroepnatuurlijktuinieren@tuinparkbuiksloter-meer.nl.

Oproep

De werkgroep NT bestaat uit kernleden en ca. 25 tuinders die ieder zes werkbeurten doen bij NT op de zaterdagochtend. We willen de NT-kerngroep vergroten om onder andere met meer tuinders overleg te hebben over welke NT-activiteiten en -werkwijze van belang zijn voor nu en in de toekomst.

Vind je het leuk om in de NT-kerngroep mee te denken en mee te doen? Mail dan aan werkgroepnatuurlijktuinieren@tuinparkbuikslotermeer.nl. Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.