ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vertegenwoordigt alle leden van die afdeling. Alle leden hebben toegang tot de ALV en kunnen – tenzij zij geschorst zijn – aan de besluitvorming en stemming deelnemen. Elk lid heeft op de ALV één stem. Een aspirant, ouder of kind heeft geen stemrecht. Bij afwezigheid van het lid heeft zijn/haar partner stemrecht.

Hieronder staat informatie over de komende ALV en zijn vergadersets opgenomen van Algemene Ledenvergaderingen die hebben plaatsgevonden.

ALV 4 juni 2022

Op zaterdag 4 juni 2022 van 13.00 – 15.00 uur is de volgende Algemene Ledenvergadering.

De vergaderstukken van alle Algemene Ledenvergaderingen worden minimaal 3 weken daarvoor naar alle leden gemaild en op de website geplaatst.

VERGADERSETS