ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vertegenwoordigt alle leden van die afdeling. Alle leden hebben toegang tot de ALV en kunnen – tenzij zij geschorst zijn – aan de besluitvorming en stemming deelnemen. Elk lid heeft op de ALV één stem. Een aspirant, ouder of kind heeft geen stemrecht. Bij afwezigheid van het lid heeft zijn/haar partner stemrecht.

Hieronder staat informatie over de komende ALV en zijn vergadersets opgenomen van Algemene Ledenvergaderingen die hebben plaatsgevonden.

Afgevaardigden naar de Bondsvergadering

De ALV benoemt de leden die worden afgevaardigd naar de bondsvergadering. Hierin vertegenwoordigen zij alle leden van het tuinpark. De ALV heeft op 27 november 2021 tot afgevaardigden benoemd de tuinders Fred Haaijen en Mirjam van Dootingh. Op 26 november 2022 is benoemd tuinder Harry de Jong. Deze benoemingen zijn voor 3 jaar. Tijdens de voorjaarsledenvergaderingen van 2024 respectievelijk 2025 kunnen deze tuinders desgewenst worden herbenoemd.

Verslag laatste Algemene Ledenvergadering

Klik hier voor het verslag van de ALV van 2 december 2023.

ALV 1 juni 2024

VERGADERSETS