Elke tuinder doet per tuinseizoen (1 april tot 1 oktober) 6 werkbeurten om de algemene delen van ons tuinpark te onderhouden. Hiervoor is een rooster opgesteld. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdagochtend. Bepaalde leden kunnen vrijstelling krijgen. Tuinders die zijn verhinderd voor een werkbeurt, kunnen deze later inhalen. Bij verhindering wel afmelden via e-mail. Te weinig tuinbeurten gedaan? Dan volgt een boete. Hierna wordt dit allemaal uitgebreid toegelicht.

Rooster
De tuinders die werkbeurten doen krijgen het rooster toegestuurd als bijlage bij de opstartmail van de Tuinparkcommissie (TPC). Het rooster staat ook in de eerste tuinkrant van het seizoen en hieronder. In 2023 wordt algemeen werk gedaan vanaf 1 april tot en met 21 oktober.

Klik hier voor het rooster

Indeling zaterdagochtend
09.00 – 09.15 intekenen (handtekening)
09.15 – 09.30 werkindeling
09.30 – 10.30 werkzaamheden deel 1
10.30 – 10.45 koffiepauze clubhuis
10.45 - 12.00 werkzaamheden deel 2
12.00 afmelden (handtekening)

Regels algemeen werk

 • Zorg voor deugdelijk schoeisel en stevige handschoenen.
 • Gebruik altijd de gezichts- en gehoorbeschermers die u uitgereikt krijgt van de leden van de TPC.
 • Volg altijd de instructies op van de leden van de TPC.
 • Vervanging bij algemeen werk is alleen toegestaan door mensen die minimaal 18 jaar oud zijn. De vervanger dient zich altijd te houden aan de reglementen van het tuinpark en de aanwijzingen van de TPC. Het bestuur kan - al dan niet op voordracht van de TPC - een vervanger weigeren.

Coronaregels
Ook voor de tuinbeurten gelden de huidige coronamaatregelen. Bekijk daarvoor het nieuws op de homepage.

Vrijstelling

 • Aanvragen bij bestuur als de tuinder 75 jaar is geworden. 
 • Leden van 72 jaar en ouder kunnen op lichamelijk minder zware werkzaamheden worden ingezet, als zij dat willen.
 • Automatisch voor leden van commissies en bestuur.
 • Bij ziekte worden de tuinbeurten opgeschort. De tuinder moet dit zelf melden bij de TPC. Samen met bestuur/TPC wordt gezocht naar een goede oplossing.

Werkbeurt inhalen

 • Bij verhindering afmelden via e-mail.
 • Werkbeurten worden niet vooraf, maar altijd achteraf ingehaald.
 • Inhalen kan door maximaal 2 personen: de tuinder en nog 1 persoon. Zo wordt voorkomen dat de ene week te weinig tuinders de werkbeurten komen doen en de andere week te veel tuinders. (Dan moeten leden zich wel aanmelden voor een inhaaltuinbeurt!)
 • Bij 2 gemiste tuinbeurten wordt de tuinder via de mail verzocht deze zo snel mogelijk in te halen.
 • De openstaande werkbeurten moeten het volgende jaar alsnog worden ingehaald.
 • De inhaalbeurten van het vorige jaar worden bij de start van een nieuw seizoen eerst afgetekend. Daarna de werkbeurten van het nieuwe jaar.

Boete
Voor openstaande werkbeurten aan het eind van het seizoen ontvangt de tuinder een boete van € 50 per openstaande beurt. De openstaande werkbeurten moeten  het volgende jaar alsnog worden ingehaald!

Let op: in tuinkrant 6 van 2020 staat op pagina 15 dat er een boete volgt bij meer dan twee gemiste tuinbeurten die moeten worden doorgeschoven naar het volgend jaar. Dit is niet correct. Er volgt al een boete bij meer dan één gemiste tuinbeurt.

Zie voor meer informatie artikel 11 van het Tuinreglement.