INSCHRIJVING ASPIRANT-LEDEN

Als u in aanmerking wil komen voor een tuin op Tuinpark Buikslotermeer dan moet u zich eerst als aspirant-lid inschrijven bij de Bond van Volkstuinders. Klik hier voor deze inschrijving. Daarna kunt u zich als aspirant-lid inschrijven bij Tuinpark Buikslotermeer door het invullen van onderstaand formulier.

Inschrijving bij Tuinpark Buikslotermeer kost € 15. Dit bedrag is inclusief administratiekosten. Daarna betaalt u jaarlijks alleen de contributie als aspirant, zolang u nog geen volkstuin heeft. 
Het bedrag van € 15 kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL83 RABO 0316 5515 62 t.n.v. Bond van Volkstuinders onder vermelding van uw naam, lidnummer van de BvV en Tuinpark Buikslotermeer.

Na ontvangst van betaling en onderstaand volledig ingevuld formulier ontvangt u een bevestiging met uw aspirant-lidmaatschapsnummer via de mail en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Uw inschrijving wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en als het betaalbewijs is geüpload.
Na inschrijving wordt u via e-mailberichten geïnformeerd wanneer er tuinen, met of zonder opstallen, ter overname worden aangeboden. De verkoop vindt plaats op volgorde van inschrijving als (aspirant-)lid.

Wachttijden zijn momenteel ongeveer 4 jaar. We verwachten dat deze wachttijd de komende jaren zal toenemen in verband met de forse stijging van het aantal inschrijvingen op de wachtlijst sinds 2020. Houdt u dus rekening met een langere periode op de wachtlijst wanneer u zich nu inschrijft.

Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de Bond van Volkstuinders hebben ingeschreven kunnen alleen een tuin toegewezen krijgen wanneer ze in de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere wonen. Dit zijn de gemeenten waar de Bond van Volkstuinders tuinparken heeft.

Wanneer u daadwerkelijk een tuin betrekt dan dient u vóór het tekenen van het huurcontract een uittreksel van het bevolkingsregister (niet ouder dan drie maanden) te overleggen. Dit uittreksel wordt met een kopie van het huurcontract verstuurd naar de Bond van Volkstuinders. Een tuinhuis mag niet als permanente woning gebruikt worden: het uittreksel wordt gebruikt om aan te tonen dat u een vaste woon- of verblijfplaats heeft. Nadere informatie is te vinden in het introductieblad.