Onderhoud paden

Onderhoud paden:

In de ALV is besloten dat het voorstel voor schelpen op de paden nader zal worden uitgewerkt. Totdat er uitsluitsels is over de vernieuwing van de paden blijven de huidige reglementen van toepassing. Paden dienen vrij te zijn van welke begroeiing dan ook. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal er een schouw van de paden worden uitgevoerd.

Aangezien de schouw de paden in september maar op 2 delen van het tuinpark is uitgevoerd zijn de boetes bij de geconstateerde overtredingen niet opgelegd. Dat zou niet rechtvaardig zijn omdat 1 deel van het park niet is bekeken.