CORONABELEID

  • Tuinders en bezoekers dienen minimaal 1,5 meter afstand te bewaren
  • Er mag maar 1 klant tegelijk in de winkel
  • Bij de werkbeurten worden de corona-maatregelen gevolgd (voldoende afstand, schoonmaken gereedschap, etc.)
  • Activiteiten buiten mogen als daar verstandig mee wordt omgegaan. Plekken met meerdere mensen moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar liggen. Degene die een activiteit organiseert is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Tuinders dienen zich ook verantwoord te gedragen, afstand tot elkaar te bewaren en bij veel mensen een mondkapje te dragen.
  • Op de tuinen mogen geen grote gezelschappen op bezoek komen
  • Ventileer goed als er meerdere mensen binnen zijn