Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2022 is beschikbaar

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2022 zijn inmiddels beschikbaar. Het verslag is hier terug te vinden.

Hou de website in de gaten voor de aankondiging van de volgende ALV.