WINDTURBINES

In de gemeenteraadsvergadering  van 27 mei zijn de zoekgebieden voor het plaatsen van windturbines vastgesteld. Ons tuinpark en individuele tuinders blijven zich inzetten om de tuinparken plus een zo groot mogelijk gebied om de tuinparken heen van deze kaarten af te krijgen, op grond van veiligheid, geluidsoverlast en bescherming van natuur en recreatie.

Dat betekent samenwerken met alle andere tuinparken en de Bond van Volkstuinders. En waar nodig inwinnen van juridisch advies en in het uiterste geval ook juridische procedures. Veel energie wordt gestoken in lobby en beïnvloeding: benaderen van wethouder en gemeenteraadsleden, meedoen aan participatietrajecten, inspreken tijdens commissievergaderingen, indienen van raadsadressen, ophangen van spandoeken, meedoen aan demonstraties, ondertekenen van petities, etc.