AANKOOP TUINEN DOOR BESTUUR

Op 5 juni heeft de ALV ingestemd met het voorstel om als vereniging zelf tuinen aan te kopen en die beschikbaar te stellen aan derden zoals buurtbewoners en kwetsbare doelgroepen. Dit kan ook in samenwerking met organisaties als Cordaan, scholen, etc. Andere tuinparken hebben al zelf huisjes aangekocht en beschikbaar gesteld aan derden. Van deze ervaring zal ons tuinpark ook gebruik maken. Hiermee wordt kleinschalig begonnen. De gemeente heeft ooit aangegeven 20% van de tuinen voor dit soort bestemmingen, maar eerst zal worden gekeken of deze behoefte er inderdaad is. Voor deze tuinen zal de taxatieprijs worden betaald. De vereniging beschikt hiertoe over voldoende middelen en waar nodig zal naar aanvullende financiering worden gezocht. Zaken als onderhoud, toewijzing, etc. worden nog nader uitgewerkt.