HERINRICHTING PLEIN

Op 5 juni 2021 heeft de ALV ingestemd met de herinrichting van het grote (clubhuis)plein. Bestuur, vertegenwoordigers van verschillende commissies en enkele enthousiaste tuinders hebben dit gezamenlijk voorbereid. De volgende punten speelden een rol:

  1. Vergroening en daardoor verfraaiing en verkoeling van het plein; asfalt wordt waar mogelijk vervangen door beplanting
  2. Rolstoeltoegankelijk en veiliger maken van winkel, terras en vissteiger
  3. Betere bevoorrading van de inkoop (verzakking plein verhelpen en weg voor inkoop verleggen)
  4. Betere indeling en verfraaiing van het plein en bestaande elementen en daarmee aantrekkelijker voor volwassenen en kinderen
  5. Creëren van een waterspeelplaats en een grote plantenkas
  6. Rekening houden met plannen van de gemeente om de publieke toegankelijkheid te vergroten (bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijk bezoekerstoilet)
  7. Zo CO2-neutraal mogelijk werken
  8. Planning van de werkzaamheden
  9. Financiering

In het najaar van 2021 is begonnen met de werkzaamheden.