TOEKOMST TUINPARKEN

Samen met alle andere tuinparken heeft Tuinpark Buikslotermeer ingestemd met de nota Een beter alternatief. Deze is door de Bond van Volkstuinders aan de gemeente Amsterdam gepresenteerd. Dit is een alternatief voor de gemeentelijke Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Dit alternatief gaat uit van hetzelfde doel als dat van de gemeente: een grotere toegankelijkheid, meer variatie in tuinen en betere gebruiksmogelijkheden voor buurt en verwante organisaties. Het alternatief geeft echter andere middelen om dat doel te bereiken:

  • het beheer wordt niet door de gemeente uitgevoerd, maar blijft bij de tuinparken zelf
  • openingstijden worden zo ruim mogelijk
  • de parken worden meer als wandel- en natuurgebieden ingericht
  • tuinen krijgen meer gebruiksmogelijkheden
  • fietsers zijn te gast
  • er wordt samengewerkt met verwante organisaties en buurtbewoners worden actief betrokken bij de ontwikkelingen.

Het beter alternatief komt aan de orde in de onderhandelingen tussen de Bond en de gemeente Amsterdam. Dan wordt ook verder invulling gegeven aan de huurverhoging die over 5 jaar wordt uitgesmeerd. De gemeente wil één m2-prijs voor elk soort volkstuinpark (verblijftuinen, dagrecreatie-terreinen en nutstuinen). Dat betekent dat de huurverhoging per soort tuinpark verschillend zal zijn.

Als het onderhandelingsresultaat definitief is maken alle tuinparken een Plan van Aanpak waarin zij beschrijven hoe zij de toegankelijkheid gaan vergroten, met welke organisaties wordt samengewerkt, etc.

Klik hier om op de website van de Bond om alles te lezen over het concept-onderhandelingsresultaat met de gemeente.