Tuinpark vacatures

Vacatures tuinparkbestuur:

2 bestuursleden hebben dit jaar helaas aangegeven niet langer in het bestuur van Tuinpark Buikslotermeer te kunnen blijven.

  • De secretaris die door persoonlijke redenen heeft  aangegeven haar tijd en energie anders te willen inzetten.
  • De penningmeester die met een nieuw huis buiten Amsterdam  aan een nieuw hoofdstuk begint en inmiddels geen tuinder meer is op dit tuinpark..

Jullie begrijpen beide bestuursleden zijn eigenlijk onmisbaar voor het bestuur en daarmee voor het tuinpark. Daarom : Wie wil hun taken met SPOED overnemen?

De taak van SECRETARIS wordt gedeeld met een ander bestuurslid- hierdoor is de taakbelasting gelukkig aanmerkelijk minder zwaar geworden. Bovendien is er altijd de ondersteuning van de overige bestuursleden.

Belangrijkste taken:

  • Communicatie vanuit het bestuur naar de tuinders
  • Communicatie met de bond en andere externe partijen.
  • Verwerken inkomende post/mail
  • Voorbereiden en notuleren bestuursvergaderingen
  • Voorbereiden ALV
  • Onderhouden tuinreglement 

Wat betreft de PENNINGMEESTER :  er zijn verschillende onderdelen  van deze taak al overgenomen door andere tuinders waardoor het werk gehalveerd is. Overgenomen zijn de werkzaamheden voor de commissie verkoop tuinhuisjes en het verder ontwikkelen van het MJOP. en de verkoop tuinhuisjes. De Bond van Volkstuinders heeft de verwerking van de aangeleverde meterstanden van elektra en water overgenomen.

Wat blijft is in het kort gezegd:

– Het goedkeuren van de facturen- samen met nog een ander bestuurslid.
– Het maken van een begroting- met hulp van de Bond van Volkstuinders.
– Het maken van de jaarrekening – ook met hulp van de Bond.
– Het verwerken van de extra kosten van de individuele tuinder (verkoop heksleutels, boetes etc)
– Aanlevering van de verschillende commissiekassen bij de Bond. De controle wordt (maandelijks) door de Kascontrole Commissie bij de commissie gedaan.
– De eindbalans van de inkoop en kantine. Beide balansen worden gemaakt door de betreffende commissies en gecontroleerd door de Kascontrolecommissie.

De administratie  wordt door de Bond van Volkstuinders gedaan waaronder ook het maken/verzenden van de jaarlijkse facturen van de tuinders.

Vacatures commissies:

De bouwcommissie, de schouwcommissie en TPC hebben ook nog dringend mensen nodig om het vele werk te kunnen uitvoeren. Ook daar begint de bezetting problematisch te worden.

“ Bedenk niet wat het tuinpark voor u kan betekenen, maar wat u voor het tuinpark kunt betekenen!!”