Beheer sloten / Baggeren

Beheer sloten / Baggeren

Maarten Hoeve heeft ons park geschouwd en een aantal tuinders moet voor 15 oktober wat werkzaamheden aan hun sloot uitvoeren. Vanaf 22 oktober vindt namelijk de schouw door het Hoogheemraadschap plaats. Dan moet de boel op orde zijn.

Tuinders die een tuin hebben op de hieronder genoemde nummers worden vriendelijk doch dringend gevraagd het RIET uit hun gedeelte van de sloot weg te halen.
Let op ! Het kan zijn dat er geen riet in uw sloot staat – onze excuses hiervoor. De kaartjes die ons zijn toegestuurd zijn helaas niet helemaal duidelijk.
In de loop van oktober zal er geschouwd worden of u het riet verwijderd hebt. Ook  het Hoogheemraadschap komt weer schouwen , het tuinpark en de tuinders zijn verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren.

DEEL 1      TUINNUMMER 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34,
    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
    59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

 

DEEL 2 TUINNUMMER 136, 137, 138, 139, 140, 141,
    142, 143, 144, 145, 146,
    147, 148, 149, 150, 151.

 

DEEL 3 TUINNUMMER 167, 168, 169, 184, 185, 186, 187, 188,
    189, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213
    214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
    222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
    230, 231, 232, 233, 234

Ook dit jaar geldt dat deze werkzaamheden voor 22 oktober 2023 gedaan moeten zijn. Gelukkig hoeft er dit jaar niet gebaggerd te worden.

Deel 1

Deel 2

Deel 3