Opgeven meterstanden

Geef de water- en elektrastanden vóór 1 oktober a.s.  door. Sinds seizoen 2021 doen we dit via het ledenportaal Mijn tuin van de Bond van Volkstuinders. Zie voor de algemene handleiding van Mijn Tuin onder het uitklapmenu Mijn tuin hieronder. 

  • Eenmaal ingelogd staan links bovenin onder het logo drie onderdelen: “Home” (daar staat u in), “Mijn gegevens” en “Mijn tuin”. Voor de tuinders die met een telefoon inloggen, is het allemaal wat kleiner en zal het er anders uitzien. De meesten zullen op de telefoon bovenin een blokje met streepjes zien. Dit is een uitklapbaar menu.
  • Klik op het onderdeel Mijn tuin. Klik in het volgende scherm op de regel met uw tuinnummer om in uw tuin te komen. 
  • Klik in het volgende scherm op het plaatje met de gele driehoek en voer de water- en elektrameterstanden in.
    Let op! Er volgt pas een bevestiging wanneer de stand door de Bond verwerkt is.
  • Op de homepagina, aan de linkerkant, is wel zichtbaar wat verzonden is.

Let op!
Meterstanden die via de mail aan het bestuur worden gestuurd, worden NIET verwerkt. Tuinders die de meterstanden niet hebben opgegeven, krijgen een boete van € 25 en in de factuur worden voor de berekening de meterstanden van vorig jaar aangehouden.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Bond van Volkstuinders (tel. 020 613 2893)