Goed nieuws! De brug over de Scheg blijft in beheer van gemeente Amsterdam

Nu het onderhoud aan de bruggen door de gemeente is gestart een update over de brug over de Scheg. Op 3 oktober 2022 ontvingen wij de bevestiging van de gemeente Amsterdam dat het onderhoud van de brug over de Scheg voor rekening van het Tuinpark komt. Dit overeenkomstig het in 2011 getekende huurcontract.

Na ontvangst van een zeer gepeperde offerte voor groot onderhoud aan de brug zijn we toch opnieuw in de zaak gedoken. Gelukkig heeft de Bond van Volkstuinders een archief waarin alle correspondentie van de tuinparken wordt bewaard. We vonden hierin de door de gemeente en het Tuinpark ondertekende notulen van overleggen uit 2002 en 2003 in verband met verplaatsing van het Tuinpark. Uit deze notulen blijkt dat over de brug over de Scheg uitgebreid is onderhandeld met als resultaat dat het onderhoud van deze brug voor rekening komt van de gemeente Amsterdam. Dit zou worden opgenomen in het nog op te stellen huurcontract. Pas in 2011 is een huurcontract ondertekend waarin deze passage helaas niet is opgenomen.

Op basis van deze informatie hebben wij de gemeente Amsterdam opnieuw verzocht het onderhoud van de brug over de Scheg op zich te nemen. Op 15 juni jl. heeft de gemeente ons het volgende bericht: “Ik heb goed bericht, wij zijn bereid om, gezien het ondersteunende verhaal, brug 2331 in beheer en onderhoud te nemen” Het huurcontract zal hierop nog worden aangepast.

We hebben gevraagd of dit onderhoud nu gelijk met de andere bruggen kan worden uitgevoerd. Of dit zo snel zal worden opgepakt weten we niet. In ieder geval staat nu vast dat het Tuinpark niet verantwoordelijk is voor eventueel achterstallig onderhoud van deze brug.