Ontheffing aanvragen

Tuinders mogen niet met een auto het tuinpark oprijden. Alles kan met de platte karren worden vervoerd die bij het toegangshek of op het plein staan. Uitzondering daarop vormen auto’s van leveranciers. Bijvoorbeeld als een nieuw tuinhuis wordt geleverd. Het is ondoenlijk is om in zo’n situatie de goederen op een kar naar de tuin te brengen. In deze gevallen kan aan het bestuur minimaal een week voordat de leverancier het tuinpark wil oprijden ontheffing worden gevraagd. Vul hiervoor onderstaand formulier in. Per geval zal worden beoordeeld of de ontheffing wordt verleend.

Ook wanneer sprake is van een ernstige medische aandoening kan voor bepaalde tijd ontheffing worden verleend als een medische verklaring kan worden overlegd. Ook hiervoor kan het formulier worden ingevuld.

Mochten er toch auto’s zonder toestemming op het park staan, dan zal een boete worden opgelegd en bij herhaling van deze overtreding een hogere boete.

 


    Reden van Ontheffing