alv-24-11-2018

0. Agenda Algemene Ledenvergadering 24-11-2018 1. Notulen ALV voorjaar 26-5-2018 2. Notulen ALV 19-8-2018 3. Uitslag enquete tuinkrant 4. Jaarplan 2019 5. Begroting 2019 PDF 6. BVV concept visie Volkstuinparken 4-10-2018 7. Tuinparken 3.0 – Achtergronden en uitwerkingen concept Visie 4-10-2018

alv-25-05-2019

0. Agenda Algemene Ledenvergadering 25-5- 2019 1. Verslag ALV 24-11-2018 2. Jaarrekening 2018 2a. Decharge-verklaring-2018 3. Toelichting penningmeester op jaarrekening 2018 4. Meerjaren onderhoudsplan 5. Toelichting op MJOP 6. Notitie tuinkrant 7. Supplement aanpassingen Bij agendapunt 4. Ingezonden stuk Swinkels-Spaan 12-5-2019

alv-23-11-2019

0. Agenda Algemene Ledenvergadering 23-11-2019 1. Overzicht herverkiezing bestuur Tuinpark Buikslotermeer 2. Notulen ALV 25 mei 2019 3. Jaarplan 2020 4. Begroting 2020 5. Voorstel uitbreiding aantal dagdelen werken met machines-aggregaten 6. Voorstel werkbeurten 7. Inleidende brief bij verzending conceptbeleidsplan 8. Beleidsplan Volkstuinparken conceptversie

alv-28-11-2020

0. Agenda Algemene Ledenvergadering 28-11-2020 1. 2019-11-23 Verslag ALV 2. Kandidaat stellen voor kascontrolecommissie Tuinpark Buikslotermeer 3a. Balans 2019 3b. Toelichting balans 3c. V&W2019 4. Getekende verklaring kascontrolecommissie 2019 5. Jaarplan 2021 6. begroting 2021 7. Beleid m.b.t. boetes 8a. Voorstel mentorsysteem Tuinpark Buikslotermeer 8b. REGELING PROEFTERMIJN NIEUWE TUINDER EN NIEUWE TUINDERS EN HUN MENTOR […]

alv-27-11-2021

Begeleidende brief bij vergaderset Algemene Ledenvergadering 27-11-2021 10d. Voorstel bestedingen 30%-gelden 10c. Recrealab Offerte 50027-3 10b. DOC190821 10a. Brief aan bestuur Bond van Volkstuinders 28-9-2021 8c. Regeling proeftermijn nieuwe tuinders 8b. Iedere nieuwe tuinder een tuinvriend 7. Voorstel aanpassingen supplement 8a. Systeem tuinvriend m.i.v. seizoen 2022 6. Dossier windturbines 5. Voorstel m.b.t. gebruik houtkachels 4. […]