Natuurlijk Tuinieren

Natuurlijk Tuinieren op Tuinpark Buikslotermeer

IIn 2013 besloot Tuinpark Buikslotermeer om mee te doen aan het traject Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (NT). De Bond van Volkstuinders Amsterdam honoreerde een voorstel van de werkgroep NT met een subsidie, in de vorm van begeleiding en ondersteuning bij het NT traject door experts vanuit het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen Nederland (AVVN). Het AVVN Keuringsteam maakt half april 2016 een rondgang op het tuinpark om de resultaten van het traject te keuren en beoordelen. Op 28 mei 2016 kreeg het tuinpark als eerste tuinpark in Amsterdam-Noord, het Keurmerk, met 3 stippen. Meer informatie over natuurlijk tuinieren en de werkgroep NT, klik hier…

Natuurlijk tuinieren programma in het lopende seizoen

Het NT programma wordt door de werkgroep NT opgesteld in samenwerking met de TPC en uitgevoerd met de tuinders tijdens het algemeen werk. Elk seizoen organiseren we ook excursies, lezingen en workshops die met natuurlijk tuinieren te maken hebben. Meer hierover leest u onder Nieuws en Activiteiten op de website en in de rubriek ‘Van de NT commissie’ in de tuinkranten en in de NT folder.

De Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Deze lijst bevat de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, hun werkzame stoffen en de aanbevolen want minst milieubelastende meststoffen. De lijst is richtinggevend voor particuliere tuinliefhebbers en heeft een verplichtend karakter voor deelnemende verenigingen/afdelingen aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.klik hier voor de lijst (pdf)

Gespot…

Welke bijzondere bijen, hommels, ringslangen, hagedissen, vlinders, vogels zijn er gespot op het tuinpark? Lever uw verhaaltjes met foto en informatie van het bijzondere aan via de Redactie tuinkrant of de werkgroep NT. Deze maand: klik hier…

NT in de spotlights

Tijdens het tuinseizoen zetten we elke maand een bijzonder NT-project in de spotlights. Deze maand…

Foto's Natuurlijk Tuinieren

Het NT team heeft over het project foto's verzameld en geplaatst in een webalbum.

Voor foto's van de uitreiking van het keurmerk: zie een album van Toke en een album van Froukje.

Websites en Facebook pagina’s

Voor wie meer wil weten over Natuurlijk Tuinieren - klik hier ….

Informatie voor aspirant-leden

Kom gerust kijken op ons mooie complex in Amsterdam-Noord aan de rand van Waterland. Heeft u interesse in lidmaatschap? Lees waar en wanneer u terecht kunt voor inschrijving of meer informatie hier.

Informatie voor buurtgenoten

Buurtgenoten zijn van harte welkom oms tuinpark te bezoeken. Informatie over de openingstijden van Tuinpark Buikslotermeer en de geldende regels vindt u hier.

Natuurlijk Tuinieren

Op het tuinpark nadert het project Natuurlijk Tuinieren zijn voltooiing. Meer hierover leest u hier.

Vlinder